PL - 018 - ODDZIAŁ - BIELSKO BIAŁA >>> ROK ZAŁOŻENIA ODDZIAŁU-1924.
W TYM ROKU OBCHODZIMY 98 LAT ODDZIŁU

                                                  INFORMACJE

Lot Szprotawa 1 dn. 22.05.22. Gołębie wypuszczaone o godz. 6.30.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Szprotawa 1 dn.22.05.22.( niedziela ) koszowanie w sobotę
Odjazd kabiny
Bielsko Biała godz. 16.00
Hałcnów -Kozy godz. 16.40

Loty do Intermistrzostwa i GMP oznaczamy seią S 10 szt. i wkładamy jako pierwsze na antenę wkładaniową a pozostałe 10 oznaczamy przez M  wkładamy dowolnie.

Lot Oława dn. 15.05.22. Gołębie wypuszczaone o godz. 6.50.                      Życzę Dobrego Lotu.

Lot Oława dn. 15.05.22.( niedziela ) koszowanie w sobotę
Odjazd kabiny
Hałcnów-Kozy godz. 18.00                                                                                Bielsko Biała godz. 20.00

Lot Brzeg dn. 11.05.22r. Gołębie wypuszczaone o godz. 7.00.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Brzeg dn. 11.05.22.( środa ) koszowanie w wtorek
Odjazd kabiny
Bielsko Biała godz. 17.00
Hałcnów -Kozy godz. 17.40

Lot Opole dn. 7.05.2022r. Gołębie wypuszczaone o godz.14.20.
Życzę Dobrego Lotu.

1 Lot Opole dn 7.05.2022. koszowanie gołębi w piątek lot w sobotę Odjazdy kabiny
Hałcnów-Kozy godz 18.30
Bielsko Biała godz 20.30
2 Lot Brzeg planowany jest na 11.05.22 ( środa jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające )
Przypominam o wykazach półrocznych.

Lot próbny 1.05. Gołębie wypuszczone o godz. 7.45
Życzę Dobrego Lotu.

Wykazy półroczne członków za pierwsze półrocze 2022r. Sekcje dostarczą niezwłocznie w dwóch egzemplarzach do dnia 7.05.2022.

LOT PRÓBNY odwołany z dn 24.04.
Dzień i godziny koszowania zostaną podane po niedzieli.

LOT PRÓBNY planowany jest na niedzielę 24.04., w razie niesprzyjających warunków pogodowych zostanie przeniesiony na ( wtorek środa )
Dzień i godziny koszowania zostaną podane w czwartek lub piątek,
Opłata od hodowcy 30 zł.
Dezynfekcję koszy sekcje wykonują w własnym zakresie.

SPISY 2022r.
Uprzejmie informuje hodowców Naszego Oddzialu, że termin składania spisów gołębi dorosłych to do 15.04.2022 r.
Ważne sekcje sporządzą zestawienie zbiorcze z otrzymanych spisów.
Lp. Imię i nazwisko - ilość gołębi -rodzaj zegara - Podsumowanie , ilość hodowców i ilość gołębi.
Spisy wraz z zgranymi kartami pamięci i zestawieniem zbiorczym w kopercie sekcje dostarczą do Sekretarza Oddz. w ilości .
-1 spis podbity podpisany sprawdzony przez komisje, zarząd sekcji.
-1 spis potwierdzony przez weterynarza o szczepieniu.
-1 spis przyporządkowanie obrączek elektronicznych podbity podpisany przez komisję wkładań i hodowcę.
Zegary ESK muszą być zgodne z danymi sekcji do której hodowca należy. ( imię nazwisko, kod )
W zegarach ESK obowiązuje pierwsze 50 gołębi do GMP oraz pierwsze 60 do współzawodnictwa w Rejonie ( Nie dotyczy Unikona –zaznaczamy G dla 50 szt . na pierwszym spisie jak w ubiegłych latach a do Rejonu R) Do Rejonu można dokonać zmian w spisie i odać dodatkowy spis do 24.05. ( szczegóły zakładka >Loty 2022 > LOTY REJON-INFORMACJA )
Wszelkie ewentualne poprawki po złożeniu spisu muszą być uzgodnione z rachmistrzem oddziału do 20.04.2022. po 20.04.2022 nie wolno nic zmieniać.
Nie przyjmuje spisów pojedynczych, nie opisanych, nie podbitych przez zarządy sekcji.
Przypominam zapis obr. DERBY w zegarach ESK. BENZING PL 00 19 123456.
TAURIS PL 19 123456 dla 6 znaków , dla 7 znaków L 19 1234567 ( 19 to rok)
UNIKON I VIZJON PD 19 0123456 dla 6 znaków , dla 7 znaków PD 19 1234567.

Zebranie sprawozdawcze za sezon 2021 Oddziału Bielsko Biała
odbędzie się dn 26.02.2022r ( sobota ) godz. 10.00 w lokalu Oddziału
Bielsko Biała.

Gołębie na wystawę okręgową zgłaszamy do rachmistrza Oddziału do dn.13.11.2021r.

Uwaga zmiana godziny poniższego komunikatu z 16. 00
na 17.00
Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich hodowców na uroczyste
zakończenie sezonu lotowego 2021 oraz rozdanie nagród
za 2020 /2021 które odbędzie się w dn. 30.10.2021
o godz. 16.00 w Garden Bar ul.Żywiecka 23B
Bielsko - Biała

Lot Nowa Sól dn .19.09.2021. Gołębie wypuszczone o godz 9.40
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Nowa Sól dn. 19.09.2021. odjazd kabiny w sobotę
Sekcja. Bielsko i Biała - 16.30
Hałcnów - 17.10
Kozy - 17.50

Lot Lubin dn.11.09.2021. Gołębie wypuszczone o godz 7.50
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Lubin dn. 11.09.2021 odjazd kabiny w sekcjach (10.09.piątek)
Sek. Kozy 18.00
Hałcnów 18.30
Bielsko Biała 19.30

Lot Wrocław dn 4.09.2021 Gołębie wypuszczone o godz. 8.50.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Wrocław dn. 4.09.2021(sobota) odjazd kabiny w sekcjach (piątek)
Sek. Bielsko i Biała 16.30
Hałcnów 17.10
Kozy 17.50

Lot Brzeg dn. 29.08.21 Gołębie wypuszczone o godz. 8.20
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Brzeg dn. 29.08.2021 odjazd kabiny w sekcjach (sobota)
Sek. Kozy 18.30
Hałcnów 19.10
Bielsko Biała 20.00


Lot Opole dn. 22.08.2021r. Gołębie wypuszczone o godz. 7.40.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Opole dn. 22.08.2021 odjazd kabiny w sekcjach (sobota)
Sek. Bielsko Biała 17.00
Hałcnów 17.40
Kozy 18.10

Lot próbny dn. 15.08.2021r. Gołębie wypuszczone o godz. 7.00.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot próbny dn.15.08. (niedziela) Odjazd kabiny w sobotę
Sek. Kozy 19.00
Hałcnów 19.30
Bielsko Biała 20.00

Zmiana terminów lotów młodych.
Lot próbny 15.08.2021.
1 Lot konkursowy 22.08.2021. Opole

WYKAZY za drugie półrocze 2021 r. Proszę dostarczyć do
dnia 14.08.2021 r. w dwóch egzemplarzach.

Lot dn. 24.07.2021r. Gołębie wypuszczone w Minden o godz. 6.30.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot dn. 24.07.2021r. Gołębie wypuszczone w Roosendaal o godz. 6.15.
Życzę Dobrego Lotu.

Lot Narodowy Bruksela został zamieniony przez ZG PZHGP
na Roosendaal ( Holandia ). Złe warunki atmosweryczne.

Wkładanie gołębi na lot Bruksela od godz 7.30 (22.07. czwartek)
Kęty, Dom Hodowcy, ul. Głowackiego 5d
Wkładanie gołębi na lot Minden 2 od godz.17.30 (22.07. czwartek)
Bielsko Biała ul. G. Maczka

Lot dn. 19.07.2021r. Gołębie wypuszczone w Szprotawie o godz. 6.10.
Na starcie pochmurno . Życzę Dobrego Lotu.

SPISY GOŁĘBI MŁODYCH ODDAJEMY DO DN.30.07.2021.
Sekcje obowiązkowo dostarczą po 1 spisie czytelnym + karta pamięci
+ zaświadczenie o szczepieniu w kopercie .
Każda sekcja sporządzi listę oddanych spisów.
( Imię i nazwisko hodowcy + ilość gołębi )
Wszelki zmiany w zegarach po wydrukach konsultować z obliczeniowym.
PO 1.08.2021. NIC NIE WOLNO ZMIENIAĆ W ZEGARACH.
( Proszę się zapoznać z regulaminem współzawodnictwa lotowego
o mistrzostwo polski w lotach gołębi młodych na 2021 rok.)
                                                                                                                                                   
.
.
.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych